2014

 
 

Az Alapítvány 2014. év folyamán gazdálkodó szervezettől, illetve magánszemélytől összesen 65.000.- Ft támogatásban részesült, 50.000.- Ft támogatást nyújtott egy sakkfolyóirat fenntartását segítő alapítvány részére. Működésével kapcsolatban 5.470.- Ft költség merült fel, amely közjegyzői munkadíj, valamint a bankszámlavezetés bankköltségének összege.

Mérleg főösszeg: 110 eFt tárgyévi eredmény: 10 eFt