Az Alapítvány 2015. év folyamán gazdálkodó szervezettől, illetve magánszemélytől összesen 110.000.- Ft támogatásban részesült,               50.000.- Ft támogatást nyújtott egy sakkfolyóirat fenntartását segítő alapítvány részére. Működésével kapcsolatban 155.455.- Ft költség merült fel, amely a bankszámlavezetés, a tárgyév során történt könyvkiadás, valamint az alapítvány weblapjának fenntartásával kapcsolatos költségek összege.

Mérleg főösszeg: 14 eFt, tárgyévi eredmény:  – 95 eFt