2018

 
 

Az Alapítvány 2018. év folyamán gazdálkodó szervezettől és magánszemélytől összesen 150.625.- Ft támogatásban részesült.

Az Alapítvány egy fiatalon elhunyt sakkozó halálának évfordulójára emlékkiállítást rendezett, amelynek költségei 43.505.- Ft-ot tettek ki. Cél szerinti működésével kapcsolatban további 31.429.- Ft költség merült fel, amely magában foglalja a bankszámlavezetési- és nyomtatványköltségeket, a sakkfilatéliai katalógus összeállításához igénybe vett szakfordítás díját,  valamint az alapítvány weboldalának fenntartásával kapcsolatos költségeket. A szervezet a 2018. tárgyévben 80.000.- Ft támogatást nyújtott egy sakkfolyóirat fenntartását segítő alapítvány részére

Mérleg főösszeg: 15 eFt, tárgyévi eredménye -4 eFt