2019

 
 

Az Alapítvány 2019. év folyamán gazdálkodó szervezettől 37.000.- Ft támogatásban részesült, működésével kapcsolatban 16.979.- Ft költség merült fel, amely a bankszámlavezetés, és az alapítvány weboldalának fenntartásával kapcsolatos költségek összege.

A szervezet 20.000.- Ft támogatást nyújtott egy sakkfolyóirat fenntartását segítő alapítvány részére

Mérleg főösszeg: 15 eFt, a tárgyévben eredmény nem keletkezett.