2022_évközi

 
 

 

Az Alapítvány 2022. november 30. napjáig belföldi magánszemélytől 360.000.- Ft, belföldi gazdasági társaságtól 15.000.- Ft támogatásban részesült.

A szervezet működésével összefüggésben 2022. november 30-ig 183.006.- Ft költség merült fel, amelyből 150.000.- Ft üzemeltetési és könyvvezetési költség, 10.500.- Ft az alapító okirattal kapcsolatos bírósági illeték, 12.639.- Ft az alapítvány honlapjának fenntartási költsége, 9.867.- Ft  a bankszámlavezetési díj.

2022. november 30-án a mérleg főösszeg 201 eFt, ezen időpontig 192 eFt eredmény realizálódott.