2022

 

Az Alapítvány 2022. évben 375.000.- Ft támogatásban részesült.

A tárgyévben a szervezet működésével összefüggésben 183.908.- Ft költség merült fel, amely magában foglalja a könyvvezetéssel, az alapító okirat módosításával  kapcsolatos díjakat,  az alapítvány honlapjának fenntartási költségét és a bankszámlavezetés díját.

2022. évben a mérleg főösszeg 200 eFt, az éves pénzügyi eredmény 191 eFt.