2022

Az alapítvány 2022. évben magánszemélytől és belföldi gazdasági társaságtól 375 eFt támogatásban részesült.

A szervezet működése során a tárgyévben 184 eFt költség merült fel, amely magában foglalja a könyvvezetéssel és az alapító okirat módosításával összefüggő, valamint az alapítvány honlapjának fenntartásához kapcsolódó költségeket valamint a bankszámlavezetés díjait.

Tárgyévben a mérleg főösszeg 200 eFt,  tárgyévi eredmény 191 eFt.